I. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz Kongresi - PEFA'2018

Prof. Dr. Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ

KONGRE BAŞKANI

Üniversitelerimizin ve sektörün değerli temsilcileri,

Küresel ve toplumsal değişimlerle birlikte sosyal bilimler de değişimler yaşamakta ve kendini yenileme imkânı bulmaktadır. Bu değişim ve yenilikler çağında şüphesiz yeni belirsizlikler ve soru işaretleri de oluşmaktadır. Böyle bir ortamda belirsizlikleri ortadan kaldırmak, kamuoyunu aydınlatmak, yeni tartışmalar yaratarak yeni açılımlar geliştirmek, toplumsal sorunlara çözüm yollarını bulmak, yeniden üretmek ve bilgilendirmek sosyal bilimlerin temel hedefleridir. Bu hedefleri gerçekleştirmek adına yürürken multidisipliner bilgi paylaşımını önemsemek ve başka alanlardaki yöntem, görüş ve kuramların yeni bir alana uygulanmasına fırsatlar tanımak önemli bir sorumluluktur.

Bilimsel ve sektörel sorumluluklar ışığında, Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında organize edilen ve sosyal bilimler alanında yaşanan en son gelişmelerin ve değişimlerin tespit edilip, tartışılıp, değerlendireceği “I. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz Kongresi – 2018” (PEFA-2018)’de siz değerli bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini ağırlamaktan onur duyacağız.

KONGRE KONULARI

Kongre’de temel ve uygulamalı çalışmalarını paylaşmak üzere sosyal bilimler çatısı altında yer alan iktisadi ve idari programlar kapsamındaki tüm alt alan çalışmaları Kongre'ye davetlidir.

KONGRE KONULARI ŞU BAŞLIKLARDAN OLUŞMAKTADIR
Çalışma Ekonomisi, Ekonometri, Ekonomi, Finans, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş ve İş Kanunu, Kamu Maliyesi, Kamu Yönetimi, Kentleşme, Çevre ve Enerji, Maliye, Muhasebe/Denetim, Pazarlama, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Stratejik Yönetim, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret/Lojistik, Üretim Yönetimi/Kalite Kontrol, Yönetim/Organizasyon, Yönetim Bilişim Sistemleri ve diğer ilişkili sosyal bilim alanları…

BİLDİRİ GÖNDER

Yayın Olanakları

Kongre’de sunulan tüm bildiri özetleri ve bildiriler ISBN kayıtlı bildiri özeti ve bildiri tam metni kitaplarında yayınlanacaktır. Ayrıca yazarların talebi halinde Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi'nde hakem değerlendirmesi sonrasında yayımlanabilecektir. Bunun yanı sıra gönderilen tam metinler arasından seçilecek bildiriler de Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde yayınlanacaktır.

EN İYİ BİLDİRİ SERTİFİKASI

Tam metin son gönderim tarihi 18 Mayıs 2018'dir. Ancak 20 Nisan 2018 tarihinden önce gönderilmiş olan tam metinler arasından en iyi ilk 3 bildiri seçilecek ve bildirideki tüm yazarlara “En İyi Bildiri Sertifikası” verilecektir. Ayrıca sertifika kapsamında seçilecek çalışmaların alan endekslerince taranan Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde yayımlanabilmesi sağlanacaktır.