I. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz Kongresi - PEFA'2018

Prof. Dr. Mehmet Erdemir GÜNDOĞMUŞ

KONGRE BAŞKANI

Üniversitelerimizin ve sektörün değerli temsilcileri,

Küresel ve toplumsal değişimlerle birlikte sosyal bilimler de değişimler yaşamakta ve kendini yenileme imkânı bulmaktadır. Bu değişim ve yenilikler çağında şüphesiz yeni belirsizlikler ve soru işaretleri de oluşmaktadır. Böyle bir ortamda belirsizlikleri ortadan kaldırmak, kamuoyunu aydınlatmak, yeni tartışmalar yaratarak yeni açılımlar geliştirmek, toplumsal sorunlara çözüm yollarını bulmak, yeniden üretmek ve bilgilendirmek sosyal bilimlerin temel hedefleridir. Bu hedefleri gerçekleştirmek adına yürürken multidisipliner bilgi paylaşımını önemsemek ve başka alanlardaki yöntem, görüş ve kuramların yeni bir alana uygulanmasına fırsatlar tanımak önemli bir sorumluluktur.

Bilimsel ve sektörel sorumluluklar ışığında, Adnan Menderes Üniversitesi, Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 26-28 Nisan 2018 tarihleri arasında organize edilen ve sosyal bilimler alanında yaşanan en son gelişmelerin ve değişimlerin tespit edilip, tartışılıp, değerlendireceği “I. Uluslararası Politik, Ekonomik ve Finansal Analiz Kongresi – 2018” (PEFA-2018)’de siz değerli bilim insanlarını ve sektör temsilcilerini ağırlamaktan onur duyacağız.

KONGRE KONULARI

Kongre’de temel ve uygulamalı çalışmalarını paylaşmak üzere sosyal bilimler çatısı altında yer alan iktisadi ve idari programlar kapsamındaki tüm alt alan çalışmaları Kongre'ye davetlidir.

KONGRE KONULARI ŞU BAŞLIKLARDAN OLUŞMAKTADIR
Çalışma Ekonomisi, Ekonometri, Ekonomi, Finans, İnsan Kaynakları Yönetimi, İş ve İş Kanunu, Kamu Maliyesi, Kamu Yönetimi, Kentleşme, Çevre ve Enerji, Maliye, Muhasebe/Denetim, Pazarlama, Sağlık Yönetimi, Siyaset Bilimi, Sosyoloji, Stratejik Yönetim, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Ticaret/Lojistik, Üretim Yönetimi/Kalite Kontrol, Yönetim/Organizasyon, Yönetim Bilişim Sistemleri ve diğer ilişkili sosyal bilim alanları…

BİLDİRİ GÖNDER

EN İYİ BİLDİRİ SERTİFİKASI

BEST PAPER AWARDS


DESIGNATING WORKPLACE DEVIANT BEHAVIORS IN ACADEMY BY AHP (TAYFUN ARAR & MELAHAT ÖNEREN & SERHAT KARAOĞLAN & EDA SULTAN ARAR)

TRANSFORMATION OF THE TURKISH BANKING: A RETROSPECTIVE FINANCIAL REVIEW OF THE PRE-2001 CRISIS NEO-LIBERAL PERIOD (ŞENOL KANDEMİR & CANOL KANDEMİR)

INCREASING LABOR FORCE PARTICIPATION OF WOMEN IN TURKEY: IS IT TEMPORARY OR PERMANENT? (SERKAN DEĞİRMENCİ & HAYRİYE ÖZGÜL DEĞİRMENCİ)