Yayın Olanakları

Kongre’de sunulan tüm bildiri özetleri ve bildiriler ISBN kayıtlı bildiri özeti ve bildiri tam metni kitaplarında yayınlanacaktır. Ayrıca yazarların talebi halinde Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi'nde hakem değerlendirmesi sonrasında yayımlanabilecektir. Bunun yanı sıra gönderilen tam metinler arasından seçilecek bildiriler de Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde yayınlanacaktır.

EN İYİ BİLDİRİ SERTİFİKASI

Tam metin son gönderim tarihi 18 Mayıs 2018'dir. Ancak 20 Nisan 2018 tarihinden önce gönderilmiş olan tam metinler arasından en iyi ilk 3 bildiri seçilecek ve bildirideki tüm yazarlara “En İyi Bildiri Sertifikası” verilecektir. Ayrıca sertifika kapsamında seçilecek çalışmaların alan endekslerince taranan Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde yayımlanabilmesi sağlanacaktır.