TAM METİN KİTABI - CİLT 1 / PROOCEEDINGS - VOLUME 1
TAM METİN KİTABI - CİLT 2 / PROOCEEDINGS - VOLUME 2


CİLT / VOLUME

 

BAŞLIK / TITLE
YAZAR(LAR)/ AUTHOR(S)

 

SAYFA
PAGES

Vol. I

 

KALKINMA AJANSLARININ SOSYAL SERMAYE PROJELERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

 

1 - 8

 

ASLI ÖZTOPCU

 

Vol. I

 

KÜRESEL GELİRİN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ

 

9 - 16

 

SEVCAN GÜNEŞ, LATİF ÇAKMAK

 

Vol. I

 

İŞLETMELERDE VERGİ PLANLAMASININ ÖNEMİ

 

17 - 36

 

YÜKSEL ÇELİK, HAKAN ARSLANER

 

Vol. I

 

GENÇ TÜKETİCİLERİN SAMSUNG MARKA KİŞİLİĞİ ALGILAMALARI

 

37 - 48

 

GİZEM BİLGİNER

 

Vol. I

 

ULUSLARARASI YATIRIMCI - DEVLET UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNDE YENİ DÖNEM: DAİMİ ULUSLARARASI YATIRIM MAHKEMESİ VE TEMYİZ

 

49 - 62

 

DİKRAN M. ZENGİNKUZUCU

 

Vol. I

 

DUYGUSAL ZEKÂ KAVRAMI VE ÇALIŞMA YAŞAMINDA DUYGUSAL ZEKÂNIN YÖNETİMİ

 

63 - 78

 

SEÇİL UTMA

 

Vol. I

 

DEĞİŞEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 

79 - 92

 

DİLEK SACIHAN, SEÇİL UTMA

 

Vol. I

 

VARLIK FONU ALGISININ ODAK GRUP GÖRÜŞME TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

 

93 - 102

 

ONUR DURUKAL, MEHMET ERDEMİR GÜNDOĞMUŞ, ÇAĞRI KÖROĞLU, ESMA DURUKAL,

 

Vol. I

 

TÜRK BANKACILIĞI’NIN DÖNÜŞÜMÜ: 2001 KRİZİ ÖNCESİ NEO-LİBERAL DÖNEMİN GERİYE DÖNÜK FİNANSAL BİR DEĞERLENDİRMESİ

 

103 - 128

 

ŞENOL KANDEMİR, CANOL KANDEMİR

 

Vol. I

 

BİTCOIN, BLOCKCHAIN VE MANİPÜLASYON: BORSA ANALİZİ VE GELECEĞE DAİR VARSAYIMLAR

 

129 - 146

 

ÖZGE DEVRAVUT

 

Vol. I

 

MUHASEBE BİLGİ SİSTEMİNİN TARIM MUHASEBESİNDEKİ ETKİNLİĞİNİN TANIMLAYICI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

 

147 - 158

 

MESUT BOZCU, ALİ APALI

 

Vol. I

 

ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA İLÇESİ ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN KENTİN TURİZM DEĞERİNİN ARTIRILMASINDA YEREL YÖNETİCİLERİN ROLÜ

 

159 - 166

 

SEDA TAPDIK, GÜVEN DENİZ, ONUR DURUKAL

 

Vol. I

 

BÜYÜK ÖLÇEKLİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE RİSK YÖNETİMİ ALGISI (MUĞLA İLİ ÖRNEĞİ)

 

167 - 184

 

ERKAN POYRAZ, GÖKSEL BACAKLIOĞLU

 

Vol. I

>
 

HOW DOES PUBLIC ADMINISTRATION THEORY DISPLAY “VARIATIONS ON A THEME”?

 

185 - 196

 

İLKNUR DEDE, XIE GUANGHUA, ELİF PINAR BAŞARIR

 

Vol. I

 

BAŞAT GÜÇ STATÜSÜNDEN YALNIZLIĞA GİDEN SÜREÇTE ABD’NİN VARLIK MÜCADELESİ

 

197 - 206

 

MURAT ERCAN

 

Vol. I

 

AŞIRI SAĞIN ETKİSİNDEKİ AVRUPA BİRLİĞİ NEREYE GİDİYOR? AB’NİN GELECEK TARTIŞMALARI

 

207 - 212

 

MURAT ERCAN

 

Vol. I

 

TÜRKİYE’DE YENİLİK FAALİYETLERİNE YÖNELİK KAMUSAL DESTEK POLİTİKALARININ ETKİNLİĞİ

 

213 - 222

 

MEHMET AVCI, KUTAY GÖKDENİZ, SEMİH ÇAĞAN

 

Vol. I

 

FENOMEN PAZARLAMASI: YOUTUBE GÜZELLİK VLOGGERLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 

223 - 234

 

ECE ARMAĞAN, MEHMET CAN DOĞANER

 

Vol. I

 

BRİCS ÜLKELERİNDE EKONOMİK ÖZGÜRLÜK VE GELİR DÜZEYİ İLİŞKİSİ

 

235 - 240

 

AZİZ KUTLAR, PINAR KOÇ

 

Vol. I

 

TOPLUMSAL DEĞERLER VE SUBJEKTİF REFAH İLİŞKİSİ

 

241 - 248

 

AZİZ KUTLAR, DERYA NUR KARAKAŞ, PINAR KOÇ

 

Vol. I

 

G-20 ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME, DIŞ TİCARET, ENERJİ TÜKETİMİ VE ÇEVRE KİRLİLİĞİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: PANEL VERİ ANALİZİ

 

249 - 266

 

HAKAN ÖNDES

 

Vol. I

 

AKADEMİDE İŞYERİ SAPMA DAVRANIŞLARININ AHP İLE BELİRLENMESİ

 

267 - 282

 

TAYFUN ARAR, MELAHAT ÖNEREN, SERHAT KARAOĞLAN, EDA SULTAN ARAR,

 

Vol. I

 

SEKTÖREL KAMU YATIRIMLARI İLE İHRACAT ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE İÇİN İLLER DÜZEYİNDE PANEL NEDENSELLİK ANALİZLERİ

 

283 - 292

 

BURCU TÜRKCAN

 

Vol. I

 

BANKA ÇALIŞANLARININ TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİNİN MASLACH TÜKENMİŞLİK ÖLÇEĞİ İLE ÖLÇÜLMESİ: SİİRT İLİ ÖRNEĞİ

 

293 - 302

 

SAFA ACAR

 

Vol. I

 

APPLICATION OF PROCESS FAILURE MODE AND EFFECTS ANALYSIS IN A MANUFACTURING COMPANY OPERATING IN AVIATION INDUSTRY

 

303 - 314

 

NUR TANYERİ, HASAN SELİM

 

Vol. I

 

SOSYAL SERMAYE BİLEŞENLERİNDEN İNSANLARA GÜVENİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN EKONOMETRİK ANALİZİ

 

315 - 326

 

SİBEL SELİM, PINAR ÇOMUK, DERYA BİLGİN

 

Vol. I

 

İHRACAT YÖNÜNDEN TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN DURUMU: DENİZLİ ÖRNEĞİ

 

327 - 336

 

GONCA ŞİMŞEK GÜNDÜZ, ÇAĞDAŞ GÜNDÜZ

 

Vol. I

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİN FİNANSAL TUTUM VE DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ: SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU ÖRNEĞİ

 

337 - 352

 

PERİHAN ÖĞDÜM, SEVİL ÖZCAN

 

Vol. I

 

FİNANSAL ORANLAR İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: BİST 30 SANAYİ ŞİRKETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 

353 - 364

 

UMUT TOLGA GÜMÜŞ, AHMET COŞKUN, YELİZ BULAK

 

Vol. I

 

İŞLETMELERİN ENTELEKTÜEL SERMAYE VE İNOVATİF BİLGİ BİRİKİMLERİNİN PERFORMANS VE NAKİT OLUŞTURMA GÜÇLERİNE ETKİLERİ

 

365 - 378

 

OSMAN KÜRŞAT ONAT, OSMAN AKIN, ERSİN ERAL

 

Vol. I

 

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE YASAMA-YÜRÜTME İLİŞKİLERİ VE SİSTEMİN İŞLEVSELLİĞİ

 

379 - 390

 

HÜSEYİN GÜL

 

Vol. I

 

İSTİHDAMDA KALMA SÜRESİNE ETKİSİ AÇISINDAN İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI

 

391 - 412

 

KAMİL UFUK BİLGİN, ERDOĞAN ŞAHİN

 

Vol. I

 

İŞLETMELERİN İLERİ MALİYET MUHASEBESİ YAKLAŞIMLARINA BAKIŞ AÇILARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 

413 - 422

 

OSMAN AKIN, OSMAN KÜRŞAT ONAT, FATİH TOPÇUOĞLU

 

Vol. I

 

BITCOIN NASIL VERGİLENDİRİLİR? ÜLKE UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

423 - 430

 

PELİN MASTAR ÖZCAN, ÖZNUR AKYOL BULUT

 

Vol. I

 

DİNİ GRUPLARIN SİYASAL OTORİTEYE İTAATE BAKIŞININ İNCELENMESİ: MENZİL CEMAATİ ÖRNEĞİ

 

431 - 440

 

FERİHAN POLAT, ŞEYDA TÜTÜNCÜ

 

Vol. I

 

YURT DIŞI PORTFÖY GİRİŞİ VE TASARRUF İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

 

441 - 450

 

TUĞBA AKIN, OSMAN PEKER

 

Vol. I

 

TÜRKİYE İLAÇ SEKTÖRÜNDE REKABETİN ÖLÇÜLMESİ

 

451 - 462

 

HASAN HÜSEYİN YILDIRIM, FERHAT TOPBAŞ, MELİH MESTANOĞLU

 

Vol. I

 

DIŞ TİCARET DEPARTMAN ÇALIŞANLARININ TUTUNDURMA SÜRECİNDE YAŞADIKLARI ZORLUKLAR: AOSB ÖRNEĞİ

 

463 - 468

 

HAKAN TUNÇ

 

Vol. I

 

İNSANİ GELİŞMİŞLİK İLE EKONOMİK VE POLİTİK FAKTÖRLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

 

469 - 478

 

ABDULLAH ÖZDEMİR, AHMET ÜNLÜ, MEHMET ÇIPLAK

 

Vol. I

 

ELEKTRONİK TİCARET VE ELEKTRONİK TİCARETİN TÜRKİYE’DE GELİŞİMİ

 

479 - 496

 

İSMET ATEŞ, HALİL TEKATLI

 

Vol. I

 

TÜRKİYE’DE YAYGIN OLARAK KULLANILAN KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA YAZILIMLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ

 

497 - 506

 

HASAN SELİM, SİBEL SELİM, PINAR ÇOMUK

 

Vol. I

 

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ ADAYLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN KRİTERLERE AİT ÖNEM DÜZEYLERİNİN DEMATEL YÖNTEMİ İLE BELİRLENMESİ

 

507 - 516

 

ENGİN ÇAKIR

 

Vol. I

 

İŞGÖRENLERİN İŞYERİNDEN BEKLENTİLERİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ KULLANARAK ÖNCELİKLENDİRİLMESİ: BİR ÜRETİM İŞLETMESİNDE UYGULAMA

 

517 - 528

 

ENGİN ÇAKIR, ÜMİT KACIR, MUSTAFA DOĞANER

 

Vol. I

 

TÜRK DÖVİZ PİYASALARINDA BALONLARIN VARLIĞI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ANALİZ

 

529 - 534

 

MUHARREM AFŞAR, ASLI AFŞAR, EMRAH DOĞAN

 

Vol. I

 

TÜRKİYE’DE BİYOKÜTLE ENERJİSİNİN POTANSİYELİ VE EKONOMİK ETKİLERİ

 

535 - 542

 

H. NACİ BAYRAÇ, BAŞAK ÖZARSLAN

 

Vol. I

 

INCREASING LABOR FORCE PARTICIPATION OF WOMEN IN TURKEY: IS IT TEMPORARY OR PERMANENT?

 

543 - 558

 

SERKAN DEĞİRMENCİ, HAYRİYE ÖZGÜL DEĞİRMENCİ

 

Vol. I

 

MESLEK YÜKSEKOKULUNDA GÖREV YAPAN KADIN AKADEMİSYENLERİN KARİYER ENGELLERİ ÖLÇEĞİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

 

559 - 576

 

HATİCE EROL, MÜMİN ESER

 

Vol. I

 

ÖNLİSANS EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERDE KADIN ALGISI: NAZİLLİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

 

577 - 590

 

MÜMİN ESER, HATİCE EROL

 

Vol. I

 

ÜNİVERSİTELERİN MARKA BİLİNİLİRLİKLERİNİN ARTIRILMASINDA FİZİKİ MEKÂNLARIN SANATSAL ANLAYIŞLA YENİDEN DÜZENLENMESİNİN ÖNEMİ: ADÜ KARACASU MEMNUNE İNCİ MYO ÖRNEĞİ

 

591 - 602

 

BİLGE DOĞANLI

 

Vol. I

 

MASLOW’UN İHTİYAÇLAR HİYERARŞİSİ KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE FONKSİYONEL KAMU HARCAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 

603 - 610

 

MUSTAFA MIYNAT, GÜNGÖR ÖZCAN

 

Vol. II

 

İRAN DÖVİZ KURU POLİTİKALARININ EKONOMİK ETKİLERİ

 

611 - 620

 

HÜSEYİN KARAMELİKLİ

 

Vol. II

 

TÜRKİYE'DE 1980 SONRASI REEL ASGARİ ÜCRETİN BELİRLEYİCİLERİ

 

621 - 648

 

MEHMET ÖZYİĞİT, ALİ ÇELİK, ALİ PETEK

 

Vol. II

 

YEREL YÖNETİŞİMDE KENT KONSEYLERİNİN ROLÜ VE ÖNEMİ

 

649 - 654

 

SEMA ÇAKIR, GÜL KAYALIDERE

 

Vol. II

 

OBEZİTE VE DIŞSAL MALİYETLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

 

655 - 664

 

ALPER DOĞAN, MELİH KABAYEL

 

Vol. II

 

KATILIM BANKACILIĞI VE TÜRKİYE'DEKİ FİNANSAL PİYASALAR AÇISINDAN ÖNEMİ

 

665 - 676

 

YUSUF KADERLİ, AHMET COŞKUN, HATİCE BAŞKAYA, KEMAL ÖZDEMİR

 

Vol. II

 

SAĞLIK HARCAMALARI VE SAĞLIK GÖSTERGELERİ ARASINDAKİ İLİŞKİYE DAİR BİR DEĞERLENDİRME: OECD ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

 

677 - 686

 

DEMET AKDENİZ, NAZLI KEYİFLİ

 

Vol. II

 

ÜRETİMİN GİRDİ ÇIKTI YAPISI VE EKONOMİK ETKİLERİ: ANA METAL SANAYİ ÖRNEĞİ (1973-2012)

 

687 - 700

 

NECLA AYAŞ

 

Vol. II

 

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA: BİST'TE İŞLEM GÖREN GYO’LARIN 2017 YILI İÇİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ ORAN ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

 

701 - 716

 

MEHMET ERDEMİR GÜNDOĞMUŞ, UMUT TOLGA GÜMÜŞ, KEVSER ARMAN

 

Vol. II

 

ADALET HİZMETLERİNE ERİŞİMDE YARGI HARÇLARININ ROLÜ

 

717 - 722

 

DEMET AKDENİZ, NAZLI KEYİFLİ

 

Vol. II

 

KENTLERİN ISO 37120 STANDARDI SAĞLIK GÖSTERGELERİNE İLİŞKİN ETKİNLİKLERİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ

 

723 - 742

 

EMRAH AKDAMAR, ERKAN IŞIĞIÇOK

 

Vol. II

 

SURİYELİ SIĞINMACILARIN ENTEGRASYON SÜRECİNE YÖNELİK OLARAK TÜRKİYE’DE UYGULANAN KAMU POLİTİKALARI

 

743 - 754

 

EREN ALPER YILMAZ, SERHAN ÜNAL

 

Vol. II

 

TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİNDE KADIN İŞGÜCÜNÜN KARŞILAŞTIRILMASI

 

755 - 772

 

FUNDA ÇONDUR, SILA ERDOĞAN

 

Vol. II

 

YEREL YÖNETİMLERİN ÇEVRE HARCAMALARI İLE HAVA KALİTESİ İLİŞKİSİ: İL BAZLI BİR ANALİZ

 

773 - 780

 

SERCAN YAVAN, HAKAN HOTUNLUOĞLU

 

Vol. II

 

KAMUSAL MALLARIN MEMNUNİYETİ ANALİZİ: İL BAZINDA YATAY KESİT ANALİZİ

 

781 - 788

 

SERCAN YAVAN, ERKAM SARI

 

Vol. II

 

KONUT FİYATLARI VE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ: EGE BÖLGESİ İÇİN BİR ANALİZ

 

789 - 798

 

KADİR KARAGÖZ, GÖKHAN ÖZKUBAT

 

Vol. II

 

TÜRKİYE’DE KADININ BELEDİYE MECLİSİ VE PARLAMENTODA TEMSİLİNİN BELİRLENMESİ: 2015 GENEL SEÇİMLER VE 2014 YEREL SEÇİMLERİ BAZINDA İNCELENMESİ

 

799 - 806

 

SEVİM YAMAN, SACİT HADİ AKDEDE

 

Vol. II

 

DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN İÇ KONTROL SİSTEMLERİ KAPSAMINDAKİ RİSK DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİNDE MEVCUT DURUM VE SORUNLAR

 

807 - 820

 

HAKAN SELDÜZ

 

Vol. II

 

5746 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKİ AR-GE MALİYETLERİNİN TMS 20 UYARINCA DEVREDİLMESİ: AKTİFLEŞTİREREK AMORTİSMAN AYIRMAK MI, GİDER OLARAK KAYDETMEK Mİ?

 

821 - 840

 

M. YILMAZ İÇERLİ, HAKAN SELDÜZ

 

Vol. II

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL BİLGİYE DAYALI DAVRANIŞLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 

841 - 856

 

H. BETÜL ÖNGEN, NESLİHAN AKÇA

 

Vol. II

 

KURUMSAL GÜVENİN ÇALIŞAN MOTİVASYONU ÜZERİNE ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

 

857 - 874

 

NESLİHAN AKÇA, H. BETÜL ÖNGEN

 

Vol. II

 

FİNANSAL PERFORMANS KIYASLAMADA ÇKKV YAKLAŞIMI

 

875 - 886

 

İRFAN ERTUĞRUL, TAYFUN ÖZTAŞ, ABDULLAH ÖZÇİL

 

Vol. II

 

NEXUS BETWEEN RENEWABLE ELECTRICITY PRODUCTION AND ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM TURKEY

 

887 - 890

 

AYHAN KAPUSUZOĞLU, NİLDAĞ BAŞAK CEYLAN

 

Vol. II

 

TÜRKİYE İÇİN BİR FİNANSAL İSTİKRAR ENDEKSİ ÖNERİSİ

 

891 - 902

 

K. BATU TUNAY, NECLA TUNAY

 

Vol. II

 

GELİŞMİŞ VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE KREDİ GARANTİ PROGRAMLARI VE RİSK POTANSİYELLERİ

 

903 - 916

 

K. BATU TUNAY, HASAN FERİT YÜCEYILMAZ, AHMET ÇİLESİZ

 

Vol. II

 

TÜRKİYE ŞEKER SEKTÖRÜ REKABETİNDE YAŞANAN SORUNLAR

 

917 - 928

 

ÜMİT ALPARSLAN, RECEP TEKELİ

 

Vol. II

 

BİR GIDA İŞLETMESİNDE SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME UYGULAMASI

 

929 - 940

 

ONUR ÖZVERİ, DOĞU KAYIŞKAN

 

Vol. II

 

“MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ / MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ SAĞLAMADA HİZMET KALİTESİNİN ETKİSİ” SELÇUK ÜNİVERSİTESİNDE ÇALIŞAN AKADEMİSYENLERE YÖNELİK, TURKCELL ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 

941 - 962

 

MAHER FADHIL MOHAMMED MOHAMMED

 

Vol. II

 

SİGORTA ACENTASI ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE YAŞAM DOYUMU ARASINDAKİ İLİŞKİ: MANİSA’DA BİR UYGULAMA

 

963 - 968

 

DAVUT KARAMAN, VELİ KURNAZ

 

Vol. II

 

SÜREÇ MİMARİSİ YÖNTEMİNİN BİR KAMU KURUMUNDA UYGULAMA YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

969 - 982

 

ONUR ÖZVERİ, EZGİ OKUR KAYIŞKAN, DOĞU KAYIŞKAN

 

Vol. II

 

TÜRKİYE'NİN ZEYTİNYAĞI İHRACATI POTANSİYELİNİN MODERN DIŞ TİCARET YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

983 - 988

 

EMRAH BAŞ, KIYMET YAVUZASLAN

 

Vol. II

 

TÜRKİYE’DE SOSYAL GÜVENLİK KATKI PAYLARININ İŞSİZLİK VE ÜCRETLER ÜZERİNE ETKİSİ

 

989 - 998

 

KADİR KARAGÖZ, GÖKHAN ÖZKUBAT

 

Vol. II

 

SÜRMENAJIN İŞİN NİTELİKLERİ VE ÇALIŞANLARIN SOSYO EKONOMİK STATÜSÜYLE İLİŞKİSİ ÜZERİNE METAANALİZ

 

999 - 1004

 

CEMAL İYEM, ECEM BUSE SEVİNÇ ÇUBUK, DERYA GÜL ÖZTÜRK

 

Vol. II

 

TURİZM İŞLETMELERİNİN MİSYON İFADELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: AFYON İLİ ÖRNEĞİ

 

1005 - 1014

 

SAFA ACAR

 

Vol. II

 

DÜZGÜN İŞ KAVRAMININ BİLGİ EKONOMİSİ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

 

1015 - 1026

 

CEMAL İYEM, DERYA GÜL ÖZTÜRK, ECEM BUSE SEVİNÇ ÇUBUK

 

Vol. II

 

DÖVİZ KURLARI İLE BORSA ENDEKSLERİ ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ

 

1027 - 1036

 

CEYDA YERDELEN KAYGIN, BÜLENT YILDIZ, TUNCER YILMAZ

 

Vol. II

 

PERAKENDE TİCARET SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: BİST ÖRNEĞİ

 

1037 - 1048

 

BÜLENT YILDIZ, CEYDA YERDELEN KAYGIN, TUNCER YILMAZ, ERKAN ÇIBIK

 

Vol. II

 

SÜPERMARKET SEKTÖRÜNDEKİ MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: KONYA ÖRNEĞİ

 

1049 - 1064

 

SABEEHA AZEEZ HASSAN

 

Vol. II

 

BÖLGELERE GÖRE ÇEYREKLİK KONUT FİYATLARININ ÇOKLU UYUM ANALİZİ

 

1065 - 1076

 

AHMET ÜNLÜ, ALPER YILMAZ

 

Vol. II

 

BUFFER SPACE ALLOCATION FOR FAILURE PRONE PRODUCTION LINES CONSIDERING AVERAGE PROFITABILITY RATIO

 

1077 - 1084

 

TUĞÇE DABANLI, SEREN ÖZMEHMET TAŞAN, DERYA EREN AKYOL

 

Vol. II

 

KAYA GAZI DEVRİMİ VE ENERJİ PİYASASINDA PETROL FİYATLARI ÜZERİNE ETKİSİ

 

1085 - 1098

 

ASLI YENİPAZARLI, MUSTAFA UZAY GÜLER

 

Vol. II

 

TÜRK SİGORTACILIK SEKTÖRÜNDE YAŞANAN GÜNCEL SORUNLAR VE 2023 VİZYONU: ANTALYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

 

1099 - 1106

 

DAVUT KARAMAN, VELİ KURNAZ

 

Vol. II

 

AKILLI TELEFON BAĞIMLILIĞI VE İŞGÖREN PERFORMANSI İLİŞKİSİ: BELEDİYE ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

 

1107 - 1122

 

ÖZLEM ÇETİNKAYA BOZKURT, İSA TURAN, FUNDA KIRAN, NİLÜFER CENGİZ

 

Vol. II

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİJİTAL OYUN BAĞIMLILIĞI VE OYUN TERCİHLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

 

1123 - 1140

 

ÖZLEM ÇETİNKAYA BOZKURT, ÖZGE ŞAHİN, FUNDA KIRAN, NİLÜFER CENGİZ

 

Vol. II

 

ANALYSIS OF PALESTINIAN BANKS LISTED UNDER PALESTINE EXCHANGE USING FINANCIAL RATIOS

 

1141 - 1152

 

OTHMAN SAWAFTA

 

Vol. II

 

ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM AND POLITICAL STABILITY AND ABSENCE OF VIOLENCE/TERRORISM

 

1153 - 1162

 

MUSLIJA ADNAN, ONUR BAŞAR ÖZBOZKURT, ELMA SATROVIC

 

Vol. II

 

THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH-TECH EXPORTS AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY

 

1163 - 1170

 

ELMA SATROVIC

 

Vol. II

 

MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İŞ GÜVENLİĞİ BİLİNCİNİN ÖLÇÜLMESİ: ATÇA MYO

 

1171 - 1184

 

GÜLİZ MÜGE AKPINAR, ŞANSER VURGUN

 

Vol. II

 

BÜTÜNLEŞİK GÜVENLİK KÜLTÜRÜ YARATILMASINDA YENİ PARADİGMALAR

 

1185 - 1194

 

GÜLİZ MÜGE AKPINAR, ŞANSER VURGUN

 

Vol. II

 

OCRA VE CRITIC ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİ İLE HANEHALKI İNTERNET ABONELİĞİ SEÇİMİ

 

1195 - 1208

 

İRFAN ERTUĞRUL, TAYFUN ÖZTAŞ, ABDULLAH ÖZÇİL

 

Vol. II

 

RETRO PAZARLAMA YAKLAŞIMI ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI

 

1209- 1216

 

MEHMET CAN DOĞANER, FATMA ÇAKIR

 

Vol. II

 

TÜRKİYE’DE PETROL FİYATLARI VE ENFLASYON ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

 

1217- 1234

 

FUNDA ÇONDUR

 

Vol. II

 

YEREL YÖNETİMLERDE ÇOKKÜLTÜRLÜLÜK UYGULAMALARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME: AVUSTRALYA

 

1235- 1242

 

NAMIK KEMAL ÖZTÜRK, ÖZGE HAMEŞ

 

Vol. II

 

ENERJİ TÜKETİMİ, KARBON SALINIMI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

 

1243- 1250

 

ABDULLAH ÖZDEMİR, HÜSEYİN ABACI

 

Vol. II

 

OECD VE TÜRKİYE’DE İŞ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

1251- 1260

 

HATİCE EROL, İSMİNAZ ÖZCAN

 

Vol. II

 

TÜRKİYE GENELİ VE TR 32 BÖLGESİ İÇİN KONUT FİYAT ENDEKSİ İLE KONUT SATIŞLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ

 

1261- 1268

 

MEHMET ERDEMİR GÜNDOĞMUŞ, ESMA DURUKAL, VELİ RIZA KALFA, ÇAĞRI KÖROĞLU