PEFA 2018 KAYIT VE ÜCRET BİLGİLERİ


KONGRE KAYIT İÇİN SON TARİH

06 NİSAN 2018

 

Kongre katılım ücreti 200 TL'dir. Kongreye katılım kişi başına ücretlendirilecektir. Kabul yazısının ulaşmasından sonra kongre kayıt ücreti ödenmelidir. 06 Nisan 2018 tarihi ücretlerin ödenmesi için son gündür.

Kongre Banka Hesabı

NAZİLLİ İİBF DÖNER SERMAYE
ZİRAAT BANKASI
TR09 0001 0000 3339 6214 2250 16


Banka dekontunun açıklama kısmında "PEFA Kongre Katılım Ücreti / Sunumu Gerçekleştirecek Olan Yazar Adı-Soyadı" bilgilerine yer verilmelidir. Banka dekontu info@pefa.org.tr adresine gönderilmelidir.

Katılım ücretine Öğle Yemekleri, Oturum Arası İkramlar, Konferans Çantası, Yaka Kartı vb., Bildiri Özet Kitabı, Katılım Sertifikası, Gezi Programı ve Gala Yemeği dahildir.

Konaklama, ulaşım gibi masraflar katılımcıya aittir.  

Kongrede bir yazar en fazla iki sözlü bildiride yer alabilir.

Kongreye akademisyenlerin yanı sıra eğitimlerine devam etmekte olan ilgili alandaki yüksek lisans ve doktora öğrencileri de başvurabilir.

Bildiri özetinde işlenecek konu ana hatlarıyla dile getirilmelidir. Bildirinin özgün olması ve alana katkı sağlaması aranan başlıca özelliktir.

Kongre dili Türkçe ve İngilizcedir. Sunumlar bu iki dilden herhangi birisinde yapılabilir.

Türkçe yapılan çalışmalarda en fazla 300 kelimeden oluşan özetin altına ayrıca İngilizce başlık, İngilizce özet ve en az dört anahtar kelime eklenmelidir. İngilizce yapılan çalışmalarda ise, Türkçe çeviri istenmemektedir.

Özetlerinizin en geç 02 Mart 2018 tarihine kadar sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Örnek Bildiri Özeti taslak metni için tıklayınız.

Kabul edilen bildirilerin özet metinleri sunumların yapılması şartı ile ISBN'ye sahip Bildiri Özetleri Kitabında yer alacaktır.