GÖNDERİLMİŞ BİLDİRİLER

SUBMITTED PAPERS

Hakem süreci sonucunda kabul edilen bildiriler 12.03.2018 tarihinde açıklanacaktır.

Accepted papers will be announced on 12 March, 2018.

Doç.Dr. Abdullah ÖZDEMİR
TÜRKİYE’NİN ENERJİ ARZI GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINDA HAZAR BÖLGESİ ÜLKELERİNİN ROLÜ
Şura ÇİÇEK
TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN SORUNUNA BAKIŞI VE HANGİ KAVRAMLAR ÜZERİNDEN İNŞA ETTİĞİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
Poster Sunum
Öğr. Gör. Onur DURUKAL
VARLIK FONU ALGISININ ODAK GRUP GÖRÜŞME TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ
Öğr. Gör. Dilek SACIHAN
DEĞİŞEN İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNDE İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Yrd.Doç.Dr. Mehmet AYDINER
İHRACATTA YATAY VE DİKEY ÇEŞİTLENDİRME: AYDIN İLİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
Öğr. Gör. Dr. Seçil UTMA
DUYGUSAL ZEKA KAVRAMI VE ÇALIŞMA YAŞAMINDA DUYGUSAL ZEKANIN YÖNETİMİ
Öğr. Gör. Dr. Seçil UTMA
SAĞLIK OKURYAZARLIĞI KAVRAMI: MEDYADA SAĞLIKLI “SAĞLIK” HABERCİLİĞİ
Yrd.Doç.Dr. Dikran M. ZENGİNKUZUCU
ULUSLARARASI YATIRIMCI - DEVLET UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜNDE YENİ DÖNEM: DAİMİ ULUSLARARASI YATIRIM MAHKEMESİ VE TEMYİZ
Arş. Gör. İrem ERASA
TÜRKİYE’DE SOSYAL BELEDİYECİLİK İLE SOSYAL BÜTÇE İLİŞKİSİ
Öğr. Gör. Nagihan ÖZKANCA ANDIÇ
TÜRKİYE’DE ÖZELLEŞTİRME VE KAPSAMA ALINAN KURULUŞLAR
Öğr. Gör. Gizem BİLGİNER
GENÇ TÜKETİCİLERİN SAMSUNG MARKA KİŞİLİĞİ ALGILAMALARI
Fikret BOSTAN
DÖVİZ KURU VE FAİZ POLİTİKASININ DIŞ TİCARET DENGESİ ÜZERİNE ETKİLERİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Muslija ADNAN
ON THE RELATIONSHIP BETWEEN TOURISM AND POLITICAL STABILITY AND ABSENCE OF VIOLENCE/TERRORISM
Elif YALÇIN
TÜRKİYE İLE KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ARASINDAKİ ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİN ANALİZİ
Prof. Dr. Erkan POYRAZ
KAMU YATIRIM DÜZEYİNİ BELİRLEYEN BÜYÜKLÜKLER: UZUN DÖNEM ETKİLERİ
Prof. Dr. Sevcan GÜNEŞ
KÜRESEL GELİRİN İHRACAT PERFORMANSINA ETKİSİ: DENİZLİ ÖRNEĞİ
Assist. Prof. Elma SATROVIC
THE RELATIONSHIP BETWEEN HIGH-TECH EXPORTS AND FOREIGN DIRECT INVESTMENTS: EMPIRICAL EVIDENCE FROM TURKEY
Assist. Prof. Ali BAŞARAN
İKTİSADİ-SİYASİ İLİŞKİLER ETKİLEŞİMİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE-RF İLİŞKİLERİ, 1992-2000
Yard. Doç. Dr. Aslı ÖZTOPÇU
KALKINMA AJANSLARININ SOSYAL SERMAYE PROJELERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME
Yüksel ÇELİK
İŞLETMELERDE VERGİ PLANLAMASININ ÖNEMİ
Öğr. Gör. Dr. Ahmet KAHİLOĞULLARI
KREDİ TEMERRÜT SWAPLARI İLE YABANCI YATIRIMLAR ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA