BİLDİRİ YAZIM KILAVUZU VE ŞABLONU

Kongrede sunulan bildiriler yazarın talebi halinde Politik Ekonomik ve Finansal Analiz Dergisi'nde
hakem değerlendirmesi sonrasında yayınlanabilecektir.

Ayrıca göndermiş olduğunuz Tam Metinler arasından seçilecek en iyi 20 bildirinin de
Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde
yayınlanması planlanmaktadır.

Bildirilerinin dergide yer almasını isteyen katılımcılar için Tam Metin Teslim Tarihi 18 Mayıs 2018,
gönderim e-posta adresi <fullpaper@pefa.org.tr>dir.

Bildiri tam metninin eklendiği e-posta mesajının konu kısmı,
bildirinin ilk sıradaki yazarının "soyadı-çalışma_başlığı-2018" olarak doldurulmalıdır.
Örnek: Yılmaz-Yönetimsel Sorunlar...-2018

Bildiri tam metni, microsoft word dosyası formatında olmalı ve dosya adı
bildiri sahibinin "soyadı-çalışma_başlığı-2018" olmalıdır.
Örnek: Yılmaz-Yönetimsel Sorunlar...-2018.docx