BİLDİRİ YAZIM KILAVUZU VE ŞABLONU

Bildirilerinin dergide yer almasını isteyen katılımcılar için Tam Metin Teslim Tarihi  31 Temmuz 2018, 

Gönderim e-posta adresi <fullpaper@pefa.org.tr>dir.

Bildiri tam metninin eklendiği e-posta mesajının konu kısmı,
bildirinin ilk sıradaki yazarının "soyadı-çalışma_başlığı-2018" olarak doldurulmalıdır.
Örnek: Yılmaz-Yönetimsel Sorunlar...-2018

Bildiri tam metni, microsoft word dosyası formatında olmalı ve dosya adı
bildiri sahibinin "soyadı-çalışma_başlığı-2018" olmalıdır.
Örnek: Yılmaz-Yönetimsel Sorunlar...-2018.docx