Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın önerisi ile Yüksek Öğretim Kurulu tarafından Koronavirus (COVID-19) tehdidi nedeniyle Türkiye’deki uluslararası ve ulusal toplantı, konferans, panel, sergi, toplantı, çalıştay, kongre ve benzeri etkinlikler iptal edilmiştir. Bu bağlamda, Nazilli İİBF'de 02-04 Nisan 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan PEFA 2020 Kongresinin iptal kararı alınmıştır. Bilgilerinize saygı ile duyurulur.
PEFA 2018 KONGRESİ